U 757

Uppland: Ullstämma, Litslena socken


Foto © Christer Hamp 2015-08-29