U 672

Uppland: Rölunda, Häggeby socken


...u(t)... (l)etu * raisa * mer... ... f...(þ)ur * sin *

... lät resa minnesmärket ... sin fader


Runstenen står rest på en av de stora gravhögarna 25 m väster om väg 263. På 1600-talet fanns den i Rölunda södra gärde, försvann sedan, men återfanns och restes på gravhögen i slutet av 1800-talet.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12