U 644

Uppland: Ekilla bro, Yttergrans socken


Foto © Christer Hamp 2009-04-04