Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


U 541 U 540

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan