U 526

Uppland: Frötuna kyrka


... ...iba * faþu(r) ...
... at * bonta ...

... fader ... efter make ...


Av stenen syns två fragment på utsidan av tornets västra mur. Syns och syns förresten, redan om man står på plats är de två fragmenten svåra att se, och på den här bilden är det så gott som omöjligt att upptäcka dem. Rör pekaren över muren och se var de finns!

U 526 A U 526 B

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan