U 84

Uppland: Eggelunda, Järfälla


× -(s)kautr × lit × rai[sa × stai- -]... buenta -...

Åsgöt lät resa stenen ... make ...


Stenen står i södra änden av gravfältet Fruns backe, 60 meter nordost om Järfällavägen i Veddesta industriområde. Tidigare stod den några meter norr om Veddestavägen, 800 meter åt nordost.

N 59,40123
E 17,84748

Foto © Christer Hamp 2014-09-21