U 77

Uppland: Råsta gård, Spånga socken


U 77

Foto © Christer Hamp 2006-05-07

Tillbaka till listan  Ristningen