U 64 M

Uppland: Spånga kyrka


--u[iþatrik + o]k [gio]kuif[r] þøn litu kiar mirki i(f)(t)ur ar-- -tur[æiþ] : [oæ]

... de lät göra minnesmärket efter ...


Gravhäll från 1100-talet, uppställd i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2002-08-24