U 462

Uppland: Prästgården, Vassunda socken


Foto © Christer Hamp 2010-08-29