U 455

Uppland: Näsby, Odensala socken


U 455

Foto © Christer Hamp 2007-06-10

Tillbaka till listan  Ristningen