U 44

Uppland: Törnby, Skå socken


Foto © Christer Hamp 2011-04-03