U 437

Uppland: Broby, Husby-Ärlinghundra socken


kuna : a[uk su]tari : ristu : s(t)[... ... sikbiar- sati : iftiR : sin faþur : stin : almykin : i : s...]

Gunna och Sutari reste stenen efter ... Sigbjörn satte den stora stenen ... efter sin fader ...


Fragmenten, som återfanns 1956, står på gräsmattan till Broby gård, väl synliga från vägen.

Foto © Christer Hamp 2007-07-14

Tillbaka till listan