U 431

Uppland: Åhusby, Norrsunda socken


tufa auk hominkr litu rita stin þino ' abtiR kunor sun sin ' in -- hon u(a)R ta(u)-(r) miR krikium ut ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs m--(i)(R)

Tuva och Hemming lät resa denna sten efter Gunnar, sin son. Han dog bland greker i utlandet. Gud och Guds moder hjälpe hans själ


Stenen står nu i Norrsunda kyrkas vapenhus.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2012-08-11

Tillbaka till listan