U 426

Uppland: Vallstanäs (Linsunda), Norrsunda socken


U 426

Foto © Christer Hamp 2006-07-12

Tillbaka till listan  Ristningen