U 375

Uppland: Vidbo kyrka


sikfastr ' auk| |kinla-h þauh litu rita stai(n) þino aftiR uinoman sun si- in hon uarþ tauþr i buhi

Sigfast och Ginlög de lät resa dessa sten efter Vinaman, sin son, och blev död i "Buhi"


Stenen med den vackra avbildningen av en ryttare står utanför kyrkogårdsmuren på södra sidan. Ortnamnet "Buhi" är svårtolkat, man har gissat på Boge på östra Gotland

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan