U 356

Uppland: Ängby, Lunda socken


Foto © Christer Hamp 2010-08-22