U 344

Uppland: Yttergärde, Orkesta socken


in ulfr hafiR o| |onklati ' þru kialt| |takat þit uas fursta þis tusti ka-t ' þ(a) ---- (þ)urktil ' þa kalt knutr

Men Ulv har i England tagit tre gälder. Det var den första, som Toste gäldade. Sedan gäldade Torkel. Sedan gäldade Knut


Stenen står nu till vänster om ingången till Orkesta kyrka. Inskriftens Ulv är den samme som nämns på U 336, som står några meter till vänster. Ulv hade varit med om utpressningen av England vid tre tillfällen.

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan