U 340

Uppland: Orkesta


... × lit ... ...ain × auk ' ...

... lät ... Sven / Sten och ...


Runstensfragmentet av granit låg på marken vid en bäck 400 m väster om Orkesta kyrka. Det fungerade tidigare som stolpe till räcket på en numera riven valvbro av sten. Senare flyttades det till parkeringsplatsen på kyrkans östra sida.

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan