U 329

Uppland: Snottsta, Markims socken


× inka × lit × raisa × staina × þasi × eftiR × raknfast × bonta × sin × han × uaR × broþiR × kuriþaR × auk × estriþaR ×

Inga lät resa dessa stenar efter Ragnfast, sin man. Han var broder tilll Gyrid och Estrid


Runstenen står rest ett par hundra meter väster om Snottsta gård, på norra sidan av en grusväg över åkrarna. I kanten av en hög omkring 30 m åt norväst står U 330. Alla tre runristningarna i Snottsta är utförda på uppdrag av Inga till minne av hennes make Ragnfast. Inga och Ragnfast nämns också i den långa runristningen i Hillersjö på Färingsö (U 29)

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-05-02

Tillbaka till listan