U 319

Uppland: Kimsta, Skånela socken


[kitilui * auk * kiau þau * risþi * stin] * þinsi * if[tiR] * iusti[n * -- *] n[-]...hunt ihlbi * (k)[uþ * aon * hiti u]isa iftiR * iufur * i[arþn]n

Kättilvi och Kättil de reste denna sten efter Josten ... Gud hjälpe ... resa efter Jovur ...


Inskriften är grunt huggen och har sannolikt alltid varit svårläst. Stenen slogs sönder först på 1700- eller 1800-talet, och restes 1940 på vad som verkar vara dess ursprungliga plats ett par hundra meter söder om Kimsta.

Foto © Christer Hamp 2019-06-20