U 316

Uppland: Harg, Skånela socken


þorþr ' a bro

Tord äger bron


Runstenen sitter inmurad i manbyggnaden vid Harg vid nordvästra hörnet, synlig utifrån. Den stod ursprungligen vid Odinsholmen, bredvid den numera försvunna stenen U 315 där det stod att "Gunnar, Farulvs son, och Holmdis gjorde minnesmärket efter Tord, sin son". Gunnar och Holmdis har alltså låtit göra en bro, d.v.s. en vägbank över sankmark, som de tillägnat sonen.

Foto © Christer Hamp 2007-04-01

Tillbaka till listan