U 309

Uppland: Harg, Skånela socken


× sikuiþr × auk × in[kua]r × auk × iarlabanki × litu × rista × runaR × at inkuar × faþur × sin × auk × at raknualt × broþur sin +

Sigvid och Ingvar och Jarlabanke lät rista runorna efter Ingvar, sin far, och efter Ragnvald, sin bror


U 309 - U 311 är ristade på berghäll intill varandra 50 m VNV om landsvägsbron över Hargsån.
Den Jarlabanke som nämns i denna inskrift är inte samme man som låtit bygga Jarlabankes bro i Täby. Den Jarlabanke var son till Estrids och Östens son Ingefast och alltså halvbrorson till Jarlabanke här i Harg.

Foto © Christer Hamp 2010-04-25

Tillbaka till listan