U 27

Uppland: Hilleshögs kyrka


-

-


Stenen sitter inmurad som fönsterbräda i sakristians östra vägg, synlig från utsidan. I väggen under den sitter U 26 inmurad.

Foto © Christer Hamp 2004-05-16