U 246

Uppland: Mällösa, Vallentuna socken


U 246

Foto © Christer Hamp 2007

Tillbaka till listan  Ristningen