U 241

Uppland: Lingsberg, Vallentuna socken


n tan auk huskarl ' auk sua(i)n ' l(i)tu rita stin aftiR ' ulfrik ' faþurfaþur sino ' hon hafþi o| |onklanti tuh kialt| |takit + kuþ hialbi þiRa kiþka salu| |uk| |kuþs muþ(i)

och Dan och Huskarl och Sven lät resa stenen efter Ulvrik, sin farfar. Han hade tagit två gälder i England. Gud och Guds moder hjälpe faderns och sonens själar.


Runstenen står rest på Lingsbergs gårdsplan. Den ingår i ett parmonument med U 240 c:a 200 m österut, och texten är en fortsättning från den stenen.
Intill stenen står ett fragment av U 242.

Ristare: Åsmund (A)

U 242 U 241

Foto © Christer Hamp 2012-08-18

Tillbaka till listan