U 1, U 10

Uppland: Adelsö kyrka


U 1: [as]kil : lit : rita : stin : þa[na * -f-]- : u[n]-- : faþur : [si]n [-u-]a : kuþ[an]

U 10: aft ybi sonti st(a)(i)n saR ak lki kaRþi f

U 1: Eskil lät resa denna sten efter ... sin fader, en god bonde (?)

U 10: Efter Öpir (?) står stenen ... gjorde


Stenarna är inmurade på insidan av sakristians norra vägg, U 1 till höger och U 10 till vänster. U 1 sitter inmurad upp och ned. Den låg som tröskel mellan kyrkan och sakristian till mitten av 1800-talet. U 10 hittades 1920 på åsen norr om gården Dalby, vid ett gravfält. Läsningen av U 10 är enligt Upplands Runinskrifter mycket osäker.

U 10 U 1

Foto © Christer Hamp 1992-09-13