U 192

Uppland: Sjöberg, Össeby-Garns socken


... uk × þurkrimr × -...

... och Torgrim ...


Fragmentet av en runsten står i sydöstra hörnet av gården Sjöbergs trädgård, på några andra stenar.

Foto © Christer Hamp 2019-06-09