U 182

Uppland: Össeby-Garns kyrka


[...-kuti * auk * ikifa...] ... ...u × raisa ' [...tain * iftiR ...] ...ir... [...asntr...]

... goti och Ingefast ... lät resa stenen efter ...


Fragmentet sitter inmurat i golvet i portalen mellan kyrkorummet och sakristian

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan