U 17

Uppland: Skytteholm, Ekerö socken


: þuruti * auk * asi * raisa * stin * aftR * auþkiR * (b)... ...- kuþ * hialbi * at * hns :

Trotte och Åsa reser stenen efter Ödger, [sin] broder ... Gud hjälpe hans ande


Runstenen står på Skytteholms golfbana i en liten skogsdunge 500 m sydost om parkeringsplatsen.

Foto © Christer Hamp 2011-04-17