Uppland: Lissby, Täby socken


U 153 U 155 U 152 U 154

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan