U 135 - 137

Uppland: Broby bro, Täby socken


U 136 U 137 U 135

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan