Sö FV 1971;208

Södermanland: Säby, Ösmo socken


× uihmar ᛫ raisti ᛫ sten ᛫ þinsa ᛫ eftiR ᛫ kara ᛫ faþur ᛫ sin ᛫ auk þora ×

Vigmar reste denna sten efter Kåre, sin fader, och Tora


Runstenen står rest på ett gravfält, nu övervuxet av skog, på östra sidan om en traktorväg som börjar 90 m söder om stenen, vid vägen mellan Åbylöt och Säby, 2 km sydväst om Ösmo.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25