Sö FV 1948;298

Södermanland: Ådala, Ösmo socken


: biarni : auk : -ai- : litu : -aisa : stin : at : nikbiurn : faþur sin : bu--a : --ui · bruþur kuþfins :

Bjarne och Ger lät resa stenen efter Näsbjörn (?) sin fader ... Gudfinns broder


Runstenen står rest på norra sidan om en avtagsväg österut, 50 meter från gamla Nynäsvägen, 7 km nordost om Ösmo. Den hittades 1939 vid röjning i en åker nordost om stenens nuvarande placering. Runorna låg nedåt och upptäcktes inte förrän stenen blivit söndersprängd.

Foto © Christer Hamp 2019-06-29