Sö ATA 322-4237-2011

Södermanland: Småhamra, Österhaninge socken


: kunar : auk : ulfr : auk : sighialnmR : litu : risa : stin : atn : halftan : faþur : sin : kuþ : hial¶bi : ¶ : ant : hans

Gunnar och Ulf och Sighjälm lät resa stenen efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande


Runstenen står rest vid infarten till Småhamra gård, ett tiotal meter söder om fyndplatsen i en åker. Arrendatorn Rolf Norlin hittade stenen redan 2010, men uppmärksammade inte runorna förrän regnet sköljt bort jorden på våren 2011.

N 59.1512
E 18.2492

Foto © Christer Hamp 2020-08-02