Sö 357

Södermanland: Slottsskolan, Eskilstuna


(a)(t) : (a)utisi : sustur ...

Efter Eidisa, syster ...


Stenen står på Slottsskolans skolgård. Bakom den ligger en bit av Sö 358. Båda stenarna anträffades vid grävningar på platsen för gamla klostret i Eskilstuna.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31

Tillbaka till listan