Sö 307

Södermanland: Igelsta kvarn, Södertälje


ul(f)hiþin * auk : au... ... ...aiR : raistu : stai(n) : þinsa : at : þurstin : faþur : sin :

Ulvheden och Gunnar de reste denna sten efter Torsten, sin fader.


Stenen står i Torekällbergets friluftsmuseum i Södertälje, alldeles innanför grinden till Råbyområdet. Den flyttades från Igelsta till Mälargatan i Södertälje, och kom till Torekällberget 1932.

Foto © Christer Hamp 2021-03-24

Tillbaka till listan