Sö 306

Södermanland: Söderby krog, Salems socken


Foto © Christer Hamp 2020-08-26