Sö 210

Södermanland: Klippinge, Överselö socken


Sö 210

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan  Ristningen