Sö 209

Södermanland: Fröberga, Överselö socken


* uikhiulmbR * auk * auþmuntr * þai(R) * litu * raisa * sten * at * serkiR * broþur * sen * koþna *

Vighjälm och Ödmund de lät resa stenen efter Sverker, sin gode broder


Stenen står norr om landsvägen, öster om infartsvägen till Fröberga.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan