Södermanland: Överselö kyrka


Sö 205 Sö 377 Sö 207 Sö 204 Sö 206 Sö 208

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan