Sö 190

Södermanland: Ytterenhörna kyrka


Foto © Christer Hamp 2006-04-14