Sö 101

Södermanland: Ramsundsberget


siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur * salu : hulmkirs : faþur : sukruþar buata * sis *

Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder, Orms dotter, för Holmgers själ, fadern till Sigröd, sin make.


I ett hål han grävt i marken har Sigurd väntat ut draken, och sticker ihjäl den med ett svärdshugg genom buken. Runslingan är förstås i form av en drakslinga enligt tidens sed.

Foto © Christer Hamp 1999-07-23