Sm 97

Småland: Myresjö gamla kyrka


Sm 97

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan  Ristningen