Sm 96

Småland: Brobyholm, Lannaskede socken


ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚱᛁᛋᛏ ᛫ ᛋᛏᛁᚾ ᚦᚾᛁᛅ ᛬ ᛅᚠᛏᛦ ᛬ ᚴᚢᚦᛅ ᛬ ᛋᚢᚾ ᛫ ᛋᛁᚾ
ᚦᚢᚱᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚴᛅᚱᚦᛁ ᛬ ᛒᚢᚢ ᛂᚠᛏᛁᛦ ᛫ ᚴᚢᚾᚢᛅᚱ ᛬ ᛒᚢᚦᚢᚱ ᛬ ᛋᛁᛚᛅ ᛬ ᛅᚴ ᚼᚠᛏᛦ ᛬ ᛅᛋᛒᚭᚦ ᛬ ᚴᚢᚾᚢ ᛬ ᛋᛁᛚᛅ ᛬

þurstin : rist * stin þnia : aftR : kuþa : sun * sin
þurstin : karþi : bu(u) [ef]tiR * kunuar : buþur : sila : ak hftR : asboþ : kunu : sila :

Torsten reste denna sten efter Gude, sin son
Torsten gjorde bron efter Gunnvar, sin broder, och efter Åsbod, sin hustru


Runstenen står rest vid en stig i skogen väster om gården Brobyholm, 600 m från närmaste väg. Den står på den plats där Lannaskede, Fröderyds och Skepperstads socknar möts. Här låg tidigare ett vadställe kallat Skrivstensvad, vid en av traktens viktigaste vägar.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02