Sm 76

Småland: Komstad, Sävsjö socken


[tufa : risti : stin : þina : eftiR : ura : faþur : sin : stalar]a : hkunaR : [iarls]

Tova reste denna sten efter Vråe, sin fader, Håkon jarls stallare


Det som återstår av runstenen står på en villatomt på vägens norra sida ett par kilometer väster om Sävsjö. Vråe nämns även på runstenen Sm 77.

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan