Sm 66

Småland: Almesåkra kyrka


ᚴᚢᛁᚿᚱᛁ

ku inri

Gud. INRI


Dopfunten från omkring år 1200 är gjord av sandsten och finns i Almesåkra kyrka. INRI är begynnelsebokstäverna till orden i den inskrift som Pilatus lät sätta upp på Kristi kors: Iesus Nazarenus Rex Iudæorum.

Foto © Christer Hamp 2012-05-02