Sm 53

Småland: Brödrahalla, Ölmestads by, Reftele socken


ru[-]f[-] ...i + stin + þana + eftiR + s... auk [(i)s---] suni sina + tua ...- + silu þ...

Rolf reste denna sten efter ... och ... sina två söner ... deras själ.


Runstenen står rest ett par tiotal meter norr om järnvägen två km öster om Reftele. Gravfältet där den stod blev till grustag på 1800-talet, stenen skadades och försvann och återupptäcktes i början av 1900-talet. Den var ursprungligen rest tillsammans med en annan sten, och det finns en sägen som berättar om två bröder, som hade blivit spådda att de skulle dräpa varandra. De flyttade långt ifrån varandra, men ödet hann ikapp dem och de slog ihjäl varandra just här. Förmodligen har Brödrahalla fått sitt namn av dessa bröder.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04