Sm 33

Småland: Hamneda gamla kyrka


... ...--i : st(i)na : þasi : (i)(f)(t)(i)R : þurmar : bruþur sin : h-... ... --R : man... ...

... reste dessa stenar efter Tormar, sin brider. Han var ... av män ...


Runstenen står rest vid prästgården till Hamneda gamla kyrka, intill Sm 32. Kyrkan revs 1894, och det var då de två runstenarna hittades.

Foto © Christer Hamp 2012-05-05