Sm 30

Småland: Trotteslöv, Berga socken


... ...tulf : sun * sin * m[a]n[a] ...

... Fastulf (?), sin son, av män ...


Runstenen står på västra sidan om Ljungbyvägen ( väg 568) några hundra meter söder om samhället Lagan. Den låg tidigare i en bro över ån 25 meter längre norrut.

Foto © Christer Hamp 2012-05-06