Sm3

Småland: Aringsås kyrkogård


-

-


Runstenen står tillsammans med Sm 1 utanför kyrkogårdsmuren i Aringsås. Ristningen är en s.k. nonsensristning, runor och runliknande tecken utan språklig mening. Möjligen kan den vara huggen så sent som på 1600-talet. Längst upp på framsidan är GA (Gustav IV Adolf) inristat med tunnare huggning.

Foto © Christer Hamp 2012-05-04